Patronernas styrelse

För kontakt: patronerna.sundsvall@gmail.com
Emma Asp, ordförande: 073-6188373
Erik Ledström, vice ordförande: 070-8549197
Valberedning: valberedningen.patronerna@gmail.com

Emma

Emma Asp
Ordförande

Erik

Erik Ledström
Vice Ordförande

Adrian

Adrian Dahlin
Suppleant

Andreas

Andreas Lindman
Tifo

Tommy

Tommy Sponton
Suppleant

Johan

Johan Martinsson
Suppleant

Alexander

Alexander Kourtidis
Kassör

Valberedning

Niklas Zander (bilden)
Anders Westlinder