Patronernas styrelse

För kontakt: patronerna.sundsvall@gmail.com
Emma Asp, ordförande: 073-6188373
Erik Ledström, vice ordförande: 070-8549197
Valberedning: valberedningen.patronerna@gmail.com

Emma

Emma Asp
Ordförande

Erik

Erik Ledström
Vice Ordförande

Mattias

Mattias Byström
Medlemmar, Kassör & SLO

Andreas

Andreas Lindman
Tifo

Tommy

Tommy Sponton
Suppleant

Emil

Emil Granholm
Suppleant

Alexander

Alexander Kourtidis
Ledamot

Valberedning

Niklas Zander (bilden)
Anders Westlinder